Penulisan Awalan Pe- yang Baik dan Benar Berdasarkan EYD

Seperti yang telah kita ketahui, awalan pe- memiliki fungsi sebagai pembentuk kata benda. Adapun dalam pengimbuhannya, awalan pe- sama seperti awalan me- akan mengalami perubahan bentuk jika bertemu dengan beberapa huruf awal dari kata dasar yang mengikutinya. Bagaimana proses perubahan bentuknya? Di bawah ini tentang penulisan awalan pe- yang baik dan benar berdasarkan EYD.

penulisan awalan pe- yang baik dan benar berdasarkan eyd

gambar diambil dari www.pixabay.com

Penulisan awalan pe- yang baik dan benar berdasarkan EYD

 • Awalan pe- tidak mengalami perubahan bentuk jika bertemu dengan kata dasar yang diawali dengan konsonan l, m, n, r, w, y dan z.
  • contoh :
   • pe + laut = pelaut
   • pe + masak = pemasak
   • pe + netral = penetral
   • pe + rusak = perusak
   • pe + warna = pewarna
   • pe + ziarah = peziarah

Tetapi, awalan pe- akan berubah bentuk jika :

 • bertemu dengan semua vokal (a, i, u, e, o) maka akan berubah menjadi peng-.
  • contoh :
   • pe + usaha = pengusaha
   • pe + antar = pengantar
   • pe + intai = pengintai
 • bertemu dengan konsonan g dan h, maka akan berubah menjadi peng-.
  • contoh :
   • pe + garis = penggaris
   • pe + harum = pengharum
   • pe + halang = penghalang
 • bertemu dengan konsonan c, d, dan j maka akan menjadi pen-.
  • contoh :
   • pe + curi = pencuri
   • pe + cipta = pencipta
   • pe + dana = pendana
   • pe + donor = pendonor
   • pe + jelas = penjelas
   • pe + jual = penjual
  • khusus untuk kata pejalan dan penjantan, awalan pe- tidak mengalami perubahan bentuk.
 • bertemu dengan konsonan b dan f, maka akan menjadi pem-.
  • contoh :
   • pe + beda = pembeda
   • pe + buru = pemburu
   • pe + fitnah = pemfitnah

Sama seperti jika bertemu awalan me-, konsonan k, t, s, dan p akan melebur jika bertemu dengan awalan pe-. Seperti berikut di bawah ini :

 • jika bertemu awalan pe-, konsonan k akan luluh menjadi ng.
  • contoh :
   • pe + kurang = pengurang
   • pe + kencang = pengencang
   • pe + keras = pengeras
 • jika bertemu awalan pe-, konsonan t akan luluh menjadi n.
  • contoh :
   • pe + tutup = penutup
   • pe + tari = penari
   • pe + tiup = peniup
 • jika bertemu awalan pe-, konsonan s akan luluh menjadi ny.
  • contoh :
   • pe + sapu = penyapu
   • pe + selamat = penyelamat
   • pe + suka = penyuka
 • jika bertemu awalan pe-, konsonan p akan luluh menjadi m.
  • contoh :
   • pe + pukul = pemukul
   • pe + pakai = pemakai
   • pe + potong = pemotong
Tags: